Test 2

 • Activitate

  Activitatea Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari se desfăşoară şi funcţionează pe următoarele principii:

  • Principiul legalităţii
  • Principiul încrederii
  • Principiul previzibilitatii
  • Principiul proximitatii si proportionalitatii
  • Principiul deschiderii şi transparenţei
  • Principiul eficientei si eficacitatii
  • Principiul echidistanţei
  • Principiul raspunderii şi responsabilităţii
  • Principiul imparţialităţii şi nediscriminării
 • Scop

  Politia locala se înfiinţează în scopul exercitării atribuţiilor privind apararea drepturilor si libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private si publice, prevenirea şi descoperirea infractiunilor, în următoarele domenii

  • Ordinea si linistea publica, precum si paza bunurilor;
  • Circulatia pe drumurile publice;
  • Disciplina in constructii si afisajul stradal;
  • Protectia mediului;
  • Activitatea comerciala;
  • Evidenta persoanelor;
  • Alte domenii stabilite prin lege.
 • Organizare și structură

  Direcţia de Poliţie Locală a oraşului Voluntari este organizată şi structurată ca un compartiment în cadrul aparatului propriu de specialitate al Instituţiei Primarului, condusă de un Director Executiv având în componenţă următoarele:

  • Serviciul Siguranta Publica, Circulatie pe Drumurile Publice si Paza Obiective
  • Serviciul Relatii cu Publicul, Registratura, Evidenta Contraventii, Dispecerat, Administrativ si Auto
  • Biroul Control- Activitate Comerciala, Protectia Mediului, Disciplina in Constructii, Afisaj Stradal si Evidenta Persoanelor
  • Compartimentul Autorizare Transport

Personalul Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari este format din funcţionari publici.

Despre noi

Direcţia de Poliţie Locală Voluntari îşi desfăşoară activitatea ca un compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al Instituţiei Primarului, şi funcţionează în baza Legii nr. 155/2010 şi a HG nr. 1332/2010 precum şi a HCL nr. 08/12.01.2011

Date de contact

B-dul Voluntari (fosta Şos. Afumaţi), nr. 74, Voluntari, Judeţul Ilfov
T: 031/437.05.96
F: 031/437.05.95
Dispecerat 24/24:
0754.079.423; 031/437.05.97
E: politia-locala@primaria-voluntari.ro